כחלק משרות כולל ללקוחות HVAC, טריין מציעה מגוון גדול מאוד של יחידות VRF עם אפשרות בקרה ושרות מתקדמים.