מי עיבוי גיאותרמים עלולים להגיע לטמפרטורות גבוהות עקב תנאי תכנון, שינויי אקלים ושינויים בקרקע ולפיכך יש להשתמש ביחידה שמותאמת לעבודה עם מי עיבוי בטמפרטורה גבוהה. RTWD הותאמה לדרישה זו ויכולה לעבוד בתנאים קשים

מוצרים רלוונטים נוספים